Vpřesný = ((D : 2 : 100)2 + D : 2 : 100 x d : 2 : 100 + (d : 2 : 100)2) x π x L : 3
.
druh průměr na pařezu D [cm] využitelná délka L [m] průměr na konci využitelné délky d [cm] využitelný objem Vpřesný [m3]
smrk 42 18 17 1,304
borovice 31 18 18 0,869
borovice 19 18 8 0,272
borovice 32 18 13 0,758
borovice 34 18 20 1,054
borovice 30 18 14 0,714
borovice 30 18 18 0,831
borovice 25 18 12 0,504
borovice 38 18 18 1,156
borovice 32 18 17 0,875
borovice 43 18 17 1,352
borovice 38 18 15 1,055
borovice 50 18 27 2,158
borovice 42 18 21 1,455
borovice 38 18 20 1,227
borovice 40 18 20 1,320
borovice 41 18 24 1,527
borovice 44 18 22 1,597
borovice 40 18 19 1,282
borovice 34 18 14 0,862
borovice 24 18 9 0,411
borovice 30 18 15 0,742
smrk 32 18 3 0,532
borovice 40 18 18 1,246
celkem 25,105
Vzjednodušený = ((D : 2 : 100)2 + D : 2 : 100 x 0,477 x D : 2 : 100 + (0,477 x D : 2 : 100)2) x 3,142 x 18 : 3
.
druh průměr na pařezu D [cm] využitelný objem Vzjednodušený [m3]
smrk 42 1,417
borovice 31 0,772
borovice 19 0,290
borovice 32 0,823
borovice 34 0,929
borovice 30 0,723
borovice 30 0,723
borovice 25 0,502
borovice 38 1,160
borovice 32 0,823
borovice 43 1,485
borovice 38 1,160
borovice 50 2,008
borovice 42 1,417
borovice 38 1,160
borovice 40 1,285
borovice 41 1,350
borovice 44 1,555
borovice 40 1,285
borovice 34 0,929
borovice 24 0,463
borovice 30 0,723
smrk 32 0,823
borovice 40 1,285
celkem 25,091
25,091 : 25,105 = 0,9994
Vzjednodušený = ((D : 2 : 100)2 + D : 2 : 100 x 0,477 x D : 2 : 100 + (0,477 x D : 2 : 100)2) x 3,142 x 18 : 3