Motto:
  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne."
  (Evangelium podle Matouše, kapitola 16, verš 24)

  První zmínky o konání poutí pocházejí z období antiky. Od 2. století putovali křesťané k hrobům mučedníků a od 4. století i na místa spojená s životem Ježíše Krista.

  U nás se poutnictví začalo rozvíjet v 10. století. První poutníci chodili do Jeruzaléma, kde vzniklo křesťanství, do Říma, kde jsou pochování apoštolové svatý Petr a svatý Pavel, a také na místa spojená s českými světci.

  Dosud navštívená poutní místa jsem rozčlenil podle církevní struktury, kterou je s ohledem na její dva tisíce let dlouhou tradicí třeba vnímat v historickém kontextu. Proto některé církevní provincie dělí své diecéze na děkanáty (bosenskohercegovinská, bratislavsko-trnavská, čenstochovská, freiburská, krakovská, moravská, pařížská, římská, salzburská a vídeňská) a jiné na vikariáty (česká, sevillská a zaragozská). Některé diecéze jsou arcidiecézemi (čenstochovská, freiburská, krakovská, olomoucká, pařížská, pražská, sevillská a zaragozská), některé dělí své vikariáty na město a venkov (České Budějovice), jiné je číslují arabsky (Sevilla) nebo římsky (Zaragoza) a další dělí své děkanáty zeměpisně (Linec-sever). A existují dokonce i děkanáty, které nepatří do žádné diecéze a dokonce ani církevní provincie (Windsor).

  A zatímco Zelená hora je hora a Svatý kopeček je kopeček, Svatá Hora a Svatý Kopeček se tak jmenují.

  abecední seznam - Česká republika
  15. Bechyně
  40. Blatnice pod Svatým Antonínkem
  10. Cvilín
  37. Dobrá Voda u Českých Budějovic
  42. Dub nad Moravou
  26. Gruň
  49. Hora Matky Boží Králíky
  29. Hrabyně
  39. Kájov
  32. Koclířov
  36. Kostelní Vydří
  25. Křemešník
  2. Křtiny
  35. Moravský Krumlov
  28. Nepomuk
  50. Neratov
  43. Provodov
  7. Radhošť
  38. Římov
  46. Sloup
  33. Stará Boleslav
  34. Stará Boleslav
  14. Stará Voda
  27. Svatá Hora
  13. Svatý Hostýn
  41. Svatý Jan pod Skalou
  3. Svatý kopeček
  12. Svatý Kopeček
  19. Štípa
  1. Teplá
  48. Tuřany
  44. Uherský Brod
  20. Velehrad
  47. Vranov
  45. Zašová
  24. Zelená hora
  31. Zlaté Hory

  abecední seznam - Bosna a Hercegovina
  16. Medugorje

  abecední seznam - Francie
  5. Paříž

  abecední seznam - Německo
  8. Kostnice

  abecední seznam - Polsko
  30. Čenstochová
  23. Zakopané

  abecední seznam - Rakousko
  4. Linec
  21. Mariazell
  6. Melk

  abecední seznam - Slovensko
  22. Turzovka

  abecední seznam - Španělsko
  17. Sevilla
  18. Zaragoza

  abecední seznam - Vatikán
  11. Vatikán

  abecední seznam - Velká Británie
  9. Windsor


1. Teplá
PŘÍČINA VZNIKU
násilná smrt - 1217
ZASVĚCENÍ
Kostel Zvěstování Panny Marie
STATUS
klášterní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
plzešká
VIKARIÁT
Cheb
FARNOST
Teplá

Teplá - 1999


2. Křtiny
PŘÍČINA VZNIKU
zjevení Panny Marie - 1210
ZASVĚCENÍ
Kostel Jména Panny Marie
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
brněnská
DĚKANÁT
Blansko
FARNOST
Křtiny

Křtiny - 2001


3. Svatý kopeček
PŘÍČINA VZNIKU
poděkování Panně Marii za ukončení morové nákazy - 1622
ZASVĚCENÍ
Kaple svatého Šebestiána
STATUS
kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
brněnská
DĚKANÁT
Mikulov
FARNOST
Mikulov

Svatý kopeček - 2005


4. Linec
PŘÍČINA VZNIKU
soška piety - 1716
ZASVĚCENÍ
Bazilika Panny Marie Sedmibolestné
STATUS
bazilika
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
vídeňská
DIECÉZE
linecká
DĚKANÁT
Linec-sever
FARNOST
Linec

Linec (Rakousko) - 2005


5. Paříž
PŘÍČINA VZNIKU
boží znamení - 1872
ZASVĚCENÍ
Bazilika Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
STATUS
farní kostel (bazilika minor)
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
pařížská
ARCIDIECÉZE
pařížská
DĚKANÁT
Montmartre
FARNOST
Paříž

Paříž (Francie) - 2006


6. Melk
PŘÍČINA VZNIKU
hrob svatého Kolomana - 1014
ZASVĚCENÍ
Kostel svatého Petra a Pavla
STATUS
klášterní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
vídeňská
DIECÉZE
sanktpöltenská
DĚKANÁT
Melk
FARNOST
Melk

Melk (Rakousko) - 2007


7. Radhošť
PŘÍČINA VZNIKU
postavení kříže svatým Cyrilem a Metodějem - 9. století
ZASVĚCENÍ
Kaple svatého Cyrila a Metoděje
STATUS
kaple
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
ostravsko-opavská
DĚKANÁT
Nový Jičín
FARNOST
Frenštát pod Radhoštěm

Radhošť - 2008


8. Kostnice
PŘÍČINA VZNIKU
upálení Jana Husa - 6.7.1415 a Jeronýma Pražského - 30.5.1416
ZASVĚCENÍ
Bludný kámen
STATUS
-
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
freiburská
ARCIDIECÉZE
freiburská
DĚKANÁT
Kostnice
FARNOST
Kostnice

Kostnice (Německo) - 2008


9. Windsor
PŘÍČINA VZNIKU
pozůstatek kříže Ježíše Krista - 1475
ZASVĚCENÍ
Kaple svatého Jiří
STATUS
kaple
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
královská zvláštnost
DIECÉZE
královská zvláštnost
DĚKANÁT
Windsor
FARNOST
Windsor

Windsor (Velká Británie) - 2009


10. Cvilín
PŘÍČINA VZNIKU
spatření zářící hvězdy - 1684
ZASVĚCENÍ
Kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže
STATUS
kostel 
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
ostravsko-opavská
DĚKANÁT
Krnov
FARNOST
Krnov

Cvilín - 2010


11. Vatikán
PŘÍČINA VZNIKU
hrob svatého Petra - 64 nebo 67
ZASVĚCENÍ
Bazilika svatého Petra
STATUS
bazilika (bazilika maior)
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
římská
DIECÉZE
římská
DĚKANÁT
Řím
FARNOST
Vatikán

Vatikán (Vatikán) - 2010


12. Svatý Kopeček
PŘÍČINA VZNIKU
zjevení Panny Marie - 1629
ZASVĚCENÍ
Bazilika Navštívení Panny Marie
STATUS
klášterní bazilika (bazilika minor)
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Olomouc
FARNOST
Svatý Kopeček u Olomouce

Svatý Kopeček - 2011


13. Svatý Hostýn
PŘÍČINA VZNIKU
poděkování Panně Marii za záchranu před Tatary - 1241
ZASVĚCENÍ
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
bazilika (bazilika minor)
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Holešov
FARNOST
Svatý Hostýn

Svatý Hostýn - 2011


14. Stará Voda
PŘÍČINA VZNIKU
nalezení sošky svaté Anny, pramen léčivé vody - 1529
ZASVĚCENÍ
Kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny
STATUS
filiální kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Šternberk
FARNOST
Město Libavá

Stará Voda - 2011


15. Bechyně
PŘÍČINA VZNIKU
zázračné uzdravení - 1644
ZASVĚCENÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
klášterní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
českobudějovická
VIKARIÁT
Tábor
FARNOST
Bechyně

Bechyně - 2011


16. Medugorje
PŘÍČINA VZNIKU
zjevení Panny Marie - 24.6.1981
ZASVĚCENÍ
Kostel svatého apoštola Jakuba
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
bosenskohercegovinská
DIECÉZE
mostarskoduvnovská
DĚKANÁT
Mostar
FARNOST
Medugorje

Medugorje (Bosna a Hercegovina) - 2011


17. Sevilla
PŘÍČINA VZNIKU
hrob Kryštofa Kolumba - 20.5.1506
ZASVĚCENÍ
Katedrála Panny Marie
STATUS
katedrála
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
sevillská
ARCIDIECÉZE
sevillská
VIKARIÁT
Sevilla 1
FARNOST
Sevilla

Sevilla (Španělsko) - 2012


18. Zaragoza
PŘÍČINA VZNIKU
zjevení Panny Marie - 2.1.40
ZASVĚCENÍ
Bazilika Panny Marie na Sloupu
STATUS
bazilika (bazilika minor)
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
zaragozská
ARCIDIECÉZE
zaragozská
VIKARIÁT
Zaragoza I
FARNOST
Zaragoza

Zaragoza (Španělsko) - 2012


19. Štípa
PŘÍČINA VZNIKU
nalezení sošky Panny Marie - 1391
ZASVĚCENÍ
Kostel Narození Panny Marie
STATUS
klášterní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Vizovice
FARNOST
Štípa

Štípa - 2013


20. Velehrad
PŘÍČINA VZNIKU
příchod svatého Cyrila a Metoděje - 861
ZASVĚCENÍ
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje
STATUS
farní kostel (bazilika minor)
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Uherské Hradiště
FARNOST
Velehrad

Velehrad - 2013


21. Mariazell
PŘÍČINA VZNIKU
poděkování Panně Marii za pomoc, zázračné uzdravení, pramen léčivé vody - 21.12.1157
ZASVĚCENÍ
Bazilika Narození Panny Marie
STATUS
bazilika (bazilika minor)
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
salzburská
DIECÉZE
štýrskohradecko-sekovská
DĚKANÁT
Bruck an der Mur
FARNOST
Mariazell

Mariazell (Rakousko) - 2013


22. Turzovka
PŘÍČINA VZNIKU
zjevení Panny Marie, pramen léčivé vody - 1.6.1958
ZASVĚCENÍ
Chrám Panny Marie Matky Církve
STATUS
kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
bratislavsko-trnavská
DIECÉZE
žilinská
DĚKANÁT
Turzovka
FARNOST
Turzovka

Turzovka (Slovensko) - 2015


23. Zakopané
PŘÍČINA VZNIKU
přenesení sochy Panny Marie z Fatimy - 1961
ZASVĚCENÍ
Kostel Panny Marie z Fatimy
STATUS
kaple
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
krakovská
ARCIDIECÉZE
krakovská
DĚKANÁT
Zakopané
FARNOST
Zakopané

Zakopané (Polsko) - 2015


24. Zelená hora
PŘÍČINA VZNIKU
nalezení zachovalé tkáně svatého Jana Nepomuckého - 15.4.1719
ZASVĚCENÍ
Kostel svatého Jana Nepomuckého
STATUS
filiální kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
brněnská
DĚKANÁT
Žďár nad Sázavou
FARNOST
Žďár nad Sázavou

Zelená hora - 2016


25. Křemešník
PŘÍČINA VZNIKU
zázračné uzdravení, pramen léčivé vody - období Třicetileté války 1618 až 1648
ZASVĚCENÍ
Kostel Nejsvětější Trojice
STATUS
kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
českobudějovická
VIKARIÁT
Pelhřimov
FARNOST
Pelhřimov

Křemešník - 2016


26. Gruň
PŘÍČINA VZNIKU
socha Panny Marie - 1773
ZASVĚCENÍ
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
STATUS
filiální kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
ostravsko-opavská
DĚKANÁT
Místek
FARNOST
Ostravice

Gruň - 2017


27. Svatá Hora
PŘÍČINA VZNIKU
poděkování Panně Marii za ochranu - 13. století
ZASVĚCENÍ
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
bazilika
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
ARCIDIECÉZE
pražská
VIKARIÁT
Příbram
FARNOST
Příbram

Svatá Hora - 2018


28. Nepomuk
PŘÍČINA VZNIKU
rodný dům svatého Jana Nepomuckého - 20.3.1393
ZASVĚCENÍ
Kostel svatého Jana Nepomuckého
STATUS
kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
českobudějovická
VIKARIÁT
Sušice
FARNOST
Nepomuk

Nepomuk - 2018


29. Hrabyně
PŘÍČINA VZNIKU
nechtěné usmrcení vlastního dítěte - 1497
ZASVĚCENÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
ostravsko-opavská
DĚKANÁT
Hlučín
FARNOST
Hrabyně

Hrabyně - 2019


30. Čenstochová
PŘÍČINA VZNIKU
obraz Panny Marie s Ježíškem, zázračné uzdravení - 1382
ZASVĚCENÍ
Bazilika Nalezení svatého Kříže a Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
bazilika (bazilika minor)
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
čenstochovská
ARCIDIECÉZE
čenstochovská
DĚKANÁT
Čenstochová
FARNOST
Čenstochová

Čenstochová (Polsko) - 2019


31. Zlaté Hory
PŘÍČINA VZNIKU
poděkování za ochranu rodičky a novorozence - období Třicetileté války 1618 až 1648
ZASVĚCENÍ
Kostel Panny Marie Pomocné
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
ostravsko-opavská
DĚKANÁT
Jeseník
FARNOST
Zlaté Hory

Zlaté Hory - 2019


32. Koclířov
PŘÍČINA VZNIKU
přenesení Fatimského apoštolátu - 29.6.1995
ZASVĚCENÍ
Kostel svatého Alfonse a Panny Marie Fatimské
STATUS
kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
královéhradecká
VIKARIÁT
Litomyšl
FARNOST
Koclířov u Svitav

Koclířov - 2019


33. Stará Boleslav
PŘÍČINA VZNIKU
Palladium země české - 1160
ZASVĚCENÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
ARCIDIECÉZE
pražská
VIKARIÁT
Stará Boleslav
FARNOST
Stará Boleslav

Stará Boleslav - 2019


34. Stará Boleslav
PŘÍČINA VZNIKU
zavraždění a původní hrob svatého Václava - 28.9.929 nebo 935
ZASVĚCENÍ
Bazilika svatého Václava
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
ARCIDIECÉZE
pražská
VIKARIÁT
Stará Boleslav
FARNOST
Stará Boleslav

Stará Boleslav - 2019


35. Moravský Krumlov
PŘÍČINA VZNIKU
poděkování za ochranu - 1697
ZASVĚCENÍ
Kaple svatého Floriána
STATUS
kaple
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
brněnská
DĚKANÁT
Moravský Krumlov
FARNOST
Moravský Krumlov

Moravský Krumlov - 2020


36. Kostelní Vydří
PŘÍČINA VZNIKU
záře obklopující obrázek Panny Marie - 1709
ZASVĚCENÍ
Kostel Panny Marie Karmelské
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
brněnská
DĚKANÁT
Telč
FARNOST
Kostelní Vydří

Kostelní Vydří - 2020


37. Dobrá Voda u Českých Budějovic
PŘÍČINA VZNIKU
zázračné uzdravení, pramen léčivé vody - 1629
ZASVĚCENÍ
Kostel Panny Marie Bolestné
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
českobudějovická
VIKARIÁT
České Budějovice – město
FARNOST
Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dobrá Voda u Českých Budějovic - 2020


38. Římov
PŘÍČINA VZNIKU
kopie Loreta - 1648
ZASVĚCENÍ
Kostel svatého Ducha
STATUS
kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
českobudějovická
VIKARIÁT
České Budějovice - venkov
FARNOST
Římov

Římov - 2020


39. Kájov
PŘÍČINA VZNIKU
kající místo - 14. století
ZASVĚCENÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
českobudějovická
VIKARIÁT
Český Krumlov
FARNOST
Kájov

Kájov - 2020


40. Blatnice pod Svatým Antonínkem
PŘÍČINA VZNIKU
zázračné uzdravení, pramen léčivé vody - 1668
ZASVĚCENÍ
Kaple svatého Antonína Paduánského 
STATUS
kaple
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Veselí nad Moravou
FARNOST
Blatnice pod Svatým Antonínkem

Blatnice pod Svatým Antonínkem - 2020


41. Svatý Jan pod Skalou
PŘÍČINA VZNIKU
zjevení svatého Jana Křtitele - konec 9. století
ZASVĚCENÍ
Kostel Narození svatého Jana Křtitele
STATUS
kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
ARCIDIECÉZE
pražská
VIKARIÁT
Beroun
FARNOST
Beroun

Svatý Jan pod Skalou - 2021


42. Dub nad Moravou
PŘÍČINA VZNIKU
zázračná uzdravení - 1727
ZASVĚCENÍ
Kostel Očišťování Panny Marie
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Olomouc
FARNOST
Dub nad Moravou

Dub nad Moravou - 2021


43. Provodov
PŘÍČINA VZNIKU
zázračná uzdravení, pramen léčivé vody - 1735
ZASVĚCENÍ
Kostel Panny Marie Sněžné
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Vizovice
FARNOST
Provodov

Provodov - 2021


44. Uherský Brod
PŘÍČINA VZNIKU
zjevení Panny Marie - 1262
ZASVĚCENÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
klášterní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Uherský Brod
FARNOST
Uherský Brod

Uherský Brod - 2021


45. Zašová
PŘÍČINA VZNIKU
poděkování Panně Marii za záchranu života - 1241
ZASVĚCENÍ
Kostel Navštívení Panny Marie
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
ARCIDIECÉZE
olomoucká
DĚKANÁT
Valašské Meziříčí
FARNOST
Zašová

Zašová - 2022


46. Sloup
PŘÍČINA VZNIKU
zázračné uzdravení - 1730
ZASVĚCENÍ
Kostel Panny Marie Bolestné
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
brněnská
DĚKANÁT
Blansko
FARNOST
Sloup v Moravském krasu

Sloup - 2022


47. Vranov
PŘÍČINA VZNIKU
zázračné uzdravení - 1240
ZASVĚCENÍ
Kostel Narození Panny Marie
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
brněnská
DĚKANÁT
Brno
FARNOST
Vranov u Brna

Vranov - 2022


48. Tuřany
PŘÍČINA VZNIKU
soška Panny Marie přinesená svatým Cyrilem a Metodějem - 9. století
ZASVĚCENÍ
Kostel Zvěstování Panny Marie
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
moravská
DIECÉZE
brněnská
DĚKANÁT
Brno
FARNOST
Brno-Tuřany

Tuřany - 2022


49. Hora Matky Boží Králíky
PŘÍČINA VZNIKU
splnění dětského slibu - 1700
ZASVĚCENÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
klášterní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
královéhradecká
VIKARIÁT
Žamberk
FARNOST
Králíky II

Králíky - 2023


50. Neratov
PŘÍČINA VZNIKU
soška Panny Marie, pramen léčivé vody - 1661
ZASVĚCENÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
STATUS
farní kostel
CÍRKEVNÍ PROVINCIE
česká
DIECÉZE
královéhradecká
VIKARIÁT
Rychnov nad Kněžnou
FARNOST
Neratov

Neratov - 2023