Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje

Velehrad - 2016


Kostel svatého Bartoloměje (po 22 km)

Napajedla - 2016


Kostel Narození Panny Marie (po 44 km)

Štípa - 2016


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (po 60 km)

Svatý Hostýn - 2016


Kostel svatého Jiljí (po 83 km)

Pavlovice u Přerova - 2016


Bazilika Navštívení Panny Marie (po 113 km)

Svatý Kopeček - 2016