Bazilika Navštívení Panny Marie

Svatý Kopeček - 2013


Kostel Svatého Jiljí (po 30 km)

Pavlovice u Přerova - 2013


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (po 53 km)

Svatý Hostýn - 2013


Kostel Narození Panny Marie (po 69 km)

Štípa - 2013


Kostel Svatého Bartoloměje (po 91 km)

Napajedla - 2013


na pouti

Sušice - 2013


a v jejím cíli

Velehrad - 2013


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a Svatých Cyrila a Metoděje (po 113 km)

Velehrad - 2013